Zenekarunk 4 tagból áll (balról jobbra):
Tamás-Péter Tibor - ének, gitár, basszusgitár
Nagy Gyöngyi - ének, gitár, csörgő hangszerek
Nagy Móni - ének, gitár, csörgő hangszerek
Gavrucza-Nagy László
- ének, gitár, szájharmonika
 
Elérhetőségünk: talentumtag@gmail.com
Soli Deo Gloria!
Egyedül Istené a dicsőség!
Igyekszünk minden felkérésnek eleget tenni, szeretettel
várjuk a meghívásokat.


Anyagi okokból kérjük a felkérőket, hogy biztosítsák utazási költségeinket, a szállást és az ellátást. Ezt előre is köszönjük.
 

Letölthető dalok

Cim Letöltés Hallható
Csak azt ne
Kérlek

 

 

 

 
 
 
Honlapunk költözik!
A GOOGLE -nak köszönhetően új oldalunk cÍme immáron

http://talentumtag.googlepages.com

Bár egyelőre még épÍtés alatt áll az oldal, kérjük nézzétek meg s küldjétek el  véleményeteket email cÍmünkre: talentumtag@gmail.com
Köszönjük!
Van új a wap alatt!
Már mobiltelefonon is megtekinthető mikor és hol szolgál legközelebb a Tálentum. Egyéb információk is megtalálhatók együttesünkről  a következő wap-os oldalon:
http://wappy.to/talentum

Kellemes böngészést!

 

Pünkösdi Lélek szállj le ránk!

Kicsit távolabb a világ zajától, a békés, csendes Selymesilosván kezdtük pünkösdi szolgálatinkat. A délutáni istentiszteleten, annak ellenére, hogy elôbbre kellett hozni a kezdés idôpontját, elég sokan vettek részt.
Köszönjük a lehetôséget! Isten ádja a gyülekezetet, annak lelkipásztorát és családját!


A béke szigetén az
ilosvai református templomban
 
Szilágylompérton, az Ady emlékét ôrzô faluban, a templom fantasztikus kazettás mennyezetének  megcsodálása után délután hat órakor szolgáltunk.
Köszönjük a felkérést s a szíves vendéglátást! Isten áldását kérjük a gyülekezetre annak lelkipasztorára és családjára,  munkájukra és életükre egyaránt!

 

A lompérti református templom
kazettés mennyezete

____________

 
Egy vasárnap három szolgálata: 
2006 május 14-én Sarmaságon, szívesen tettünk eleget Püsök Attila református lelkipásztor meghívásának, ahol a nagyszámú gyülekezet az istentisztelet keretén belül emlékezett meg az Édesanyákról. A  gyerekek megható szavalatai után dalainkon keresztül bizonyságot tettünk felséges Istenünkről, majd az Ároni áldással köszöntöttük mi is az Édesanyákat.


A sarmasági református
templomban
 
Kusalyban, ugyanezen vasárnap délutánján, egy nem épp megszokott (kérésünkre módosított) órában, délután 2 órakkor a XV. században épűlt kicsiny református templomban szolgálhattunk már a Pünkösd ünnepére néző dalokkal. Sándor András református lelkipásztornak és családjának ezúton is köszönjük a meghívást és a szeretetet amivel irántunk viseltettek s útnak indítottak következő szolgálatunk helyszínére Szilágyerkedre.
 

A kusalyi műemlék tempolom

 

Még időben sikerült elérkeznünk a szilágyerkedi református gyülekezetbe a délután 4 órakkor kezdődő istentiszteletre, melyen közel kétszázan vettek részt. Odakint a vihar tombolt, odabent a Szentlélek járt!
Köszönjük a lehetőséget és szíves vendéglátást Balázs Zoltán lelkipásaztornak és  feleségének valamint a gyülekezetnek.
 

A szilágyerkedi református templomban

 

Örömteli szívvel, lelkileg feltöltődve kezdhettük a következő hetet ki-ki a maga munkahelyén, a hétköznapok zajában jó visszagondolni erre a csodálatos és gazdag vasárnapra.
Kérjük az Urat adjon nekünk minél több ilyen lehetőséget, hogy dalainkon keresztül egyre többen hallhassák az örömhírt!
______________

 

Ünnepi beszámoló:
 Az ünnepeket a Zilah-belvárosi gyülekezetben kezdtük virágvasárnap alkalmával április 9-én reggel 10 órakor.


Zilah-belvárosi református templom
 
Délután 4 órakor már Sámsonban hírdettük az evangéliumot a muzsika hangjain keresztül.

 Sámsoni református templom
Húsvét hajnalban a Nagyvárad-szôlôsi gyülekezetben a helyi ifjúsági csoporttal együtt zenés istentisztelet keretében ünnepeltük Krisztus feltamadását.
______________________________ 

Szolgálataink
Eddigi és soronkövetkező szolgálataink adatai ezentúl elérhetőek lesznek honlapunkon a Történet és a Dalaink címszó alatti sorban. A Szolgálataink címszóra kattintva egy új ablakban jelenik meg a szolgálatokat felsoroló lista.
Kellemes böngészést!
Jótékonysági est
2006 március 19-én
egy különleges eseményen veszünk részt a Partium Keresztyén Egyetem dísztermében. Egy jótékonysági estre kerül sor, melyet a 20 éves, leukémiában szenvedő, Fodor Edina, volt lorántffys diák, életmentő műtétjére való gyűjtés céljából szerveznek.
Kérjük mindazokat akik szeretnének hozzájárulni Fodor Edina gyógyulásához jöjjenek el március 19-én d.u. 6 órakor a Partium Keresztyén Egyetem dísztermébe és ajánlják fel adományaikat.
Kérjük Istenünket, hogy adjon neki bölcs szívet, hitet, reményt a megpróbáltatás idején.
_______________________________________
Versenyre fel!
2006. március 25-én 1
8 órakor a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központban Zsoltár- és népdaléneklô versenyt szervez a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium két tanára. A nap végén, a díjátadó ünnepségen együttesünk is részt vesz egy az alkalomhoz illô műsorral.
Köszönjük a lehetôséget meghívóinknak, a szervezôknek Szilágyi Ágnes ének- és Tamás-Péter Réka magyartanárnôknek.
Isten áldása legyen további munkájukon!
______________________________________
2006. Február 2.
Énekeljünk az Úrnak új éneket!
Az újévet munkával kezdtük, készülünk egy új lemezfelvételre és újabb szolgálatokra már a Húsvét ünnepére tekintve.
 
Adjon az Isten mindenkinek tálentumokban gazdag új évet!
 
Advent első vasárnapja:
Sajnálatunkra az általános tanári sztrájk miatt a zilahi református kollégiumi szolgálatunk elmaradt.


Menyőben, a több mint 500 éves templomban, a kinti s benti hideg ellenére melegen fogadtak bennünket. Az ifjú lelkész szolgálatunk után legkedvesebb igéjével, a 100. zsoltárral ajándékozott meg minket. Ezúton is köszönjük neki és a gyülekezetnek a szeretetteljes fogadtatást, vendéglátást!


Szilágycsehi Krisztus várás
Az adventi és karácsonyi dalok könnyeket csaltak a szilágycsehi gyülekezet tagjainak szemébe. Úgy éreztük, igazi családias hangulatú koncerttel szolgáltunk. A gyülekezet vendégkönyvébe az 52. zsoltár 9. versét hagytuk emlékül s köszönjük, hogy egy ilyen csodás istentiszteleten lehettünk együtt s készülhettünk a Megváltó érkezésére.


Völcsök
Sajnos sietve kellett távoznunk a völcsöki gyülekezetből, hogy elérhessünk Egrespatakra, mondom sajnos azért, mert fantasztikusan éreztük magunkat! Kedvességgel és szeretettel vettek körül bennünket. Külön örültünk a fiatalság szép számú jelenlétének. Reméljük jónéhányan kedvet kaptak az énekléshez, muzsikáláshoz!
Isten áldja a völcsökieket!


Egrespatak
Teli templom és jó meleg! Meghívóink meghatottan jegyezték meg, hogy csodálatos volt az a mély csend amiben hallgattak bennünket s örültek, hogy szolgálatunkkal megbékéltettük szívüket!
Nagyon örülünk, hogy így éreztek s köszönjük, hogy szolgálhattunk gyülekezetükben!


Advent második vasárnapja:

Debrecenbe kéne menni...

Csak hárman jutottunk el Debrecenbe. Tibinek sajnos munkahelyi okok miatt itthon kellett maradnia. Nélküle így szegényesebb hangzással szólalt meg a Tálentum.

Elsô szolgálatunkra, advent második vasárnapján, a Debreceni Nagytemplom gyülekezeti termében, nagytiszteletű Gavrucza Tibor székelyhídi lelkipásztor prédikációja után került sor.

Rögtön az istentisztelet után átrohantunk a Hatvan utcába ahol unitárius testvéreink hallgathatták meg advent-karácsonyi összeállításunkat.

Még búcsúzkodni sem nagyon jutott időnk, rohantunk vissza a Református Nagytemplom galériájába ahol a fennemlített nagytiszteletű Gavrucza Tibor székelyhídi lelkipásztor aquarell képeiből rendezett kiállítás-megnyitón játszottunk el két dalt.

Ezúton is köszönjük neki, hogy meghívása és szervezése révén eljuthattunk ezen három csodálatos alkalomra!
 

Advent harmadik vasárnapja:
Kalotaszegi advent
Gyönyörű táj, csodaszép templom és szeretetteljes vendégfogadás - ezekkel a szavakkal jellemezhetem azt ami bennünket azon a napfényes vasárnap reggelen várt Kalotaszentkirályon. Nagyon jól eső érzés volt látni, hogy templomukban az új liturgia szerint folyik az istentisztelet s gyors azaz helyes ritmizálásban énekelte a gyülekezet a zsoltárokat, dícséreteket. Szolgálatunk nagy örömet szerzett a kalotaszegieknek s természetesen nekünk is! Köszönjük a lehetőséget!
Vissza a Szilágyságba!
A szilágynagyfalui gyülekezetben érezhető volt a szilágyságiakra jellemző templomosság. Bennünket is megérintett ez a lelkület. Boldogok vagyunk, hogy itt szolgálhattunk!
Advent harmadik vasárnapjának délutánján szogáltunk utoljára otthonunktól távol ebben az esztendőben.

Sajnos már csak egy szolgálat maradt erre az évre, de az idehaza Nagyváradon volt, a Lorántffy Egyházi Központban. Azért sajnos, mert annyi örömöt és szeretetet kaptunk ebben a szent hónapban, olyanoktól akiket nem is ismertünk eddig, hogy attól teljesen feltöltődve képesek lennénk még legalább ennyi helyre elmenni és muzsikálni, Istenünk evangáliumát hírdetni!
Adja a mi Urunk, hogy az Ő szent fiánk Jézus Krisztusnak nevében aki ezen a karácsonyon is eljött hozzánk, egész életünkben így tudjunk szolgálni, örommel és szeretettel!
Köszönjük Atyánk, hogy neked szolgálhattunk ezen az adventen!
Soli Deo gloria!
 Áldott karácsonyi ünnepet mindenkinek!
***********************************

Adventi szolgálatainkban nagy segítségünkre voltak:

• Tunyogi Ferenc hűseges barátunk és családja

• Oláh Mihály lelkipásztor barátunk

• és főleg családtagjaink, szeretteink akik mindenben támogatták és támogatják az együttes munkáját, előremenetelét!

Isten áldja meg őket!!!
 ***********************************
Közeledik Advent!
Ez az az időszak, amikor együttesünk igyekszik minél több gyülekezetbe ellátogatni, minél több helyen hírdetni, hogy érkezik a Megváltó! Készüljünk rá méltóképpen, fogadjuk be lelkünk Betlehemébe, hódoljunk elõtte s adjuk át neki ajándékunkat: életünket!
Az idei adventben a következõ gyülekezetekbe fogunk ellátogatni:
 • November 25. 13:00
  - Zilahi Református Kollégium – kollégiumi áhitat
 • November 25. 16:00
  – Menyõ –bűnbánati istentisztelet
 • November 26. 17:00
  – Szilágycseh - bűnbánati istentisztelet
 • November 27. 10:00
  – Völcsök - Advent vasárnapi istentisztelet
 • November 27. 16:00
  – Egrespatak - Advent vasárnapi istentisztelet
 • December 4. 8:00
  - Debreceni Nagytemplom - Advent vasárnapi istentisztelet
 • December 4. 10:00
  - Debreceni Unitárius templom - Advent vasárnapi istentisztelet
 • December 4. 11:30
  - Debreceni Nagytemplom Galéria – Kiállitás megnyitó
 • December 11. 10:00
  – Kalotaszentkirály – Advent vasárnapi istentisztelet
 • December 11. 17:00
  - Szilágy Nagyfalu - Advent vasárnapi istentisztelet
 • December 16. - 18:00
  - Nagyvárad ÖKONET-karácsony
Az alkalmakról természetesen a késõbbiekben beszámolunk. Kérjük az Urat segítse és áldja meg ezen szolgálatainkat.

 

A templomot s az iskolát...
Hazajöttünk s azóta máson sem jár az eszünk csak azon, ami ott történt Mezőtúron.
Olyan fogadtatásban volt részünk, amilyennel még sehol sem találkoztunk. A csendesnap szervezői, úgy a Szegedi Kis István Református Gimnázium aligazgatója, mint az iskola lelkésze, mindvégig igyekezett a kedvünkben járni ami maradéktalanul sikerült is, amit ezúton is szívből köszönünk!
A templomi szolgálat nagy sikert aratott s bár a kezdetekkor még félénken fürkésztek bennünket a gimnazista szemek a végére egy hatalmas gospell kórussá kovácsolódott társaság velünk együtt énekelte, tapsolta, fütyölte végig a Happy day-t.

" Jöjjetek el imádjuk az Urat! "

" Oh happy day! "

Ne hagyjátok a templomot,
a templomot s az iskolát!

A 3000 férőhelyes templom előtt
A gimnázium honlapja a következő címen található:
http://www.reformatus-mezotur.sulinet.hu

 

Pihenő után jöhet a szolgálat:
"...Meghívjuk a Tálentum Együttest"
"Tisztelt Tálentum Együttes!
Iskolánk, a mezőtúri Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Reformáció ünnepére rendezvénysorozattal készül. Ennek keretében 2005. október 28-án Reformáció ünnepi csendesnapra kerül sor, amelyen az istentisztelet után zenei előadást is tervezünk a mezőtúri Belvárosi Református Nagytemplomban.
Erre nagy szeretettel meghívjuk a Tálentum Együttest. Felkérjük az együttes tagjait, hogy tartsák meg „Ne hagyjátok a templomot. A templomot s az iskolát” c. zenei előadásukat.
A Tálentum Együttes tagjainak életére, szolgálataira Isten áldását kérem, tisztelettel
Mezőtúr, 2005. október 3.
Tóth János
főigazgató"

A mezőtúri Belvárosi Református Nagytemplom

 

 
Éljen az ifjú pár!
Újabb örömteli esemény a Tálentum együttes életében: Nagy Gyöngyi immár Hegyi Gyöngyi néven mutatkozik majd be a legközelebbi Tálentum szolgálat alkalmával. Eskövőjük szeptember 24-én volt a nagyvárad-rogériuszi templomban, ahol, természetesen, az együttes többi tagja egy kis dallal ajándékozta meg a boldog párt s a gyülekezet, jól ismert, Sztárai Mihály kórusa is csodálatos énekekkel lepte meg őket.
Isten áldja meg életeteket és adjon nektek békét, szeretetet, megértést, egészséget, hitet az előttetek álló útra! Móni, Tibi és Laci

"Adjon az Isten szerencsét..."
(Nagy László nyomán)

A Tálentum és az ifjú pár

 

Beszámolók az utóbbi hetek szolgálatairól:
Az Érmelléki ősz keretén belül rendezett másfélórás keresztyénzenei koncerten egymás után léphettünk fel régi ismerősónkkel, Balog Andrással - a nagyon tehettséges és komoly jazzgitárossal - és csapatával.
Ezuttal is hűek maradtunk az akusztikus hangzáshoz, ám a terem nagyságára való tekintettel erősítést is alkalmaztunk.
Nagyon örültünk annak, hogy dalainkat, saját szerzeményeinket is beleértve, egy páran velünk együtt énekelték!
Köszönjük!
Éljen a Lorántffy!
Gálaesten vettünk részt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Palotájának dísztermében, ahol a keresztyén dalok mellett előadtunk egy, a Móni és Gyöngyi, valamint Bereczki András, a Lorántffy gimnázium volt iskolalelkészével együtt összeállított régebbi Ady Endre műsor részletet, majd két Koncz Zsuzsa dalt s végezetül az általunk megzenésített Reményik Sándor verset, a Templom és iskolát.
A hálás közönség visszatapsolt bennünket s ráadásként eljátszottuk a Happy day című spirituálét. Köszönjük a megbecsülést és a szeretet amit ezen a csodás estén kaptunk!
Értarcsai falunap
Ismét bebizonyosodott, hogy a kis lélekszám nem jelent semmit, a kicsiny gyülekezet nagy örömmel fogadta szolgálatunkat. A hideg vasárnap reggel ellenére reméljük egy csöpp melegséget vihettünk az értarcsai hívek életébe.
ÚJDONSÁG:
Ízelítő képpen zenei anyagainkból letölthetővé és meghallgathatóvá tettünk két dalt: Reményik Sándor megzenésített versét Csak azt ne címmel és Tempfli Ádám - szeretett tanárunk és barátunk - egyik dalát, melynek címe Kérlek.
(
lásd oldalunk jobb oldalán)
Közelgő szolgálatok:
A közeljövőben három szolgálatunk lesz.
Az első szeptember 4-én déli 12:00 órakor Székelyhídon a helyi kultúrházban az Érmelléki ősz keretén belül megrendezett keresztyénzenei koncerten.
Meghívónk Sóki Béla parlamenti képviselő.
Ezúton is köszönjük a meghívást.

A székelyhídi kultúrház

A következő alkalom, amikor közönség elé állunk, szeptember 17-én lesz a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Palotájának dísztermében, a Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium 10 évvel ezelőtti újraindításának emlékére szervezett ünnepségen. A kezdés időpontjáról később informáljuk a honlap látogatóit.


Lorántffy Zsuzsanna


Másnap, azaz szeptember 18-án déli 12:00 órakor az értarcsai református templomban szolgálunk az aznap megrendezett falunapok alkalmából.

Az értarcsai református templom

Mindenkit szeretettel várunk mindhárom alkalomra!
2005. 08. 16.
Ugorj be hozzánk!
Figyelem! Ha szeretnéd megismerni az együttes hallgatóit, kedvelőit, akkor jelentkezz be a yahoo groups oldalán:
http://l
aunch.groups.yahoo.com/group/talentumosok/

Rá is kereshetsz:
Ha belépsz a yahoo groups (yahoo csoportok) oldalára és rá keresel a talentum szóra megtalálod a kezdőlapot! Itt fotók, letölthető hanganyag, linkek, chat és egyéb érdekességek várnak!

Szeretettel várunk mindenkit akinek véleménye van az együttessel, a keresztyén zenével kapcsolatban, vagy csak érdeklődne, vajon kik kedvelik még a Tálentumot.


 

2005. 08. 06.
Öröm és áldás
Öröm és áldás az, ha az ember megtalálja élete párját. Ezt tapasztaltuk Tibi és Réka esküvőjén Marosvásárhelyen, a Vártemplomban, ahol örök hűséget fogadtak egymásnak Isten színe előtt. Az ünnepi alkalmon az együttes másik három tagja egy kis dalos meglepetéssel szolgált. Szabó Zsolt biharfélegyházi lelkésztestvérünk, barátunk adta össze a fiatal párt. A templomi fogadalomtétel után - mely igazán megható volt - a násznép átvonult a Bolyai gimnázium ebédlőjébe, ahol hihetetlenül jó hangulat kerekedett a nagyváradi Elit zenekarnak és a Tálentum együttesnek köszönhetően. Az est második felében közös produkciók, újabb meglepetés dalok, örömzenélések, vidám jelenetek és játékok fokozták a már amúgy is pezsgő hangulatot.
Mindannyian kívánjuk, hogy amilyen boldog volt az esküvői násznép az est folyamán, olyan boldogok legyenek Tibiék is egész életükben. Kérjük Istent, hogy kísérje végig őket a közös úton és adjon erőt a nehéz pillanatokban is!
Isten áldja az ifjú családot! (Gyöngyi, Móni és Laci)

A nagy esemény előtt

Ajándék dalok

Az eskü

A lelkész-barát Szabó Zsolt

Mindenki...még a menyasszony is!

A Tálentum tánc
2005. 07. 24.
Református falunap

Mezőtelkiben az évtizedekkel ezelőtt konfirmáltakról emlékeztek meg a gyülekezetben, ahol 29 fiatal holland testvérrel egyetemben - akik a helyi református óvodát segítenek felépíteni - neves politikusok és lelkipásztorok között szolgáltunk 20 perces műsorunkkal. Mivel az ünnepélyen a Református Percek című rádióműsor egyik szerkesztője Veres-Kovács Attila is jelen volt, benne leszünk a július 30-án délelőtt 11:00 órától hallható műsorban.
Ezek után jöhet egy kis pihenő, azaz készülődés Tibi és Réka esküvőjére.


Csoportképre gyülekeznek a telki reformátusokA Mezőtelki templom

 

2005. 07. 23.
Hol ketten...
Örömteli eseményre utazunk Augusztus 6-án Marosvásárhelyre: Tamás-Péter Tibor zenésztársunk és kedves választottja, Bartha Réka esküvőjére!
Ezúton is kívánjuk nekik, hogy Isten áldása kísérje őket végig közös útjukon!


A marosvásárhelyi Vártemplom
Itt lesz majd a nagy esemény!

Észrevételeket várunk!
Ha bárkinek, bármilyen észrevétele van honlapunkkal kapcsolatban kérjük írjon nekünk az alábbi email címre gnlaszlo@rdslink.ro és mi örömmel válaszolunk! Köszönjük!

2005. 07 19.
Ismét úton
Július 27-én vasárnap ismét útra kelünk hangszereinkkel. Mezőtelkibe látogatunk el egy délutáni, ünnepi istentiszteletre. A részletekről az esemény után beszámolunk honlapunkon. Kérjük Isten áldását szolgálatunkra!
2005. 07 18.
A magyarkéci református gyülekezetbe látogattunk el kicsiny csapatunkkal július 17-én délelőtt, ahol egy ünnepi, templomszentelő istentiszteleten és emléktábla-avatón vettünk részt. Rengetegen voltak, a kicsiny templom zsúfolásig megtelt a neves vendégekkel: lelkipásztorokkal, Érmellék esperesével, 13 írországi testvérrel (akik a templom felújítását támogatták), egy gyönyörűen muzsikáló baptista rézfúvós zenekarral, természetesen a helyi református gyülekezet tagjaival és a szomszédos falvak gyülekezeti tagjaival, kicsikkel és nagyokkal. Gyönyörű és felemelő volt!
Köszönjük Mike Pál lelkipásztornak a meghívást és reméljük, még majd visszatérhetünk ezen kicsiny, de annál tevékenyebb és lelkes gyülekezetbe!2005. 07 16.
Székelyhídi koncertünk beszámolója

Tegnap este igen kedves régi ismerőseinkhez tértünk vissza a székelyhídi református gyülekezetbe. Két évvel ezelott vettünk részt itt a "Volt egyszer egy Érmellék" címu táborban. Most is ezen táborba voltunk hivatalosak egy péntek esti áhitat utáni kis koncertre. Két részre osztottuk műsorunkat, annak első felében keresztyén dalainkból válogattunk, majd a második részben néhány ú.n. világi dallal kedveskedtünk a tábor lakóinak.
Koncertünk után örömmel fogadtuk a közönség - közösség elismerését, a tapsviharnak és a "vissza-visszá"-knak köszönhetően előadtunk még néhány dalt. Nekünk is meglepetés volt, hogy Gavrucza Tibor lelkipásztor (meghívónk) születésnapi ajándékként egyik dalunkat kínálta fel a tábor egyik kedves lakójának.
A rendkívüli fogadtatást és megbecsülést ezúton is köszönjük és már alig várjuk, hogy ismét Székelyhídon szolgálhassunk.

Íme két (nem igazán sikerült) kép a koncertről.


"Egy kiállítás képei"
Örömmel közöljük, hogy egy különleges eseményen vehettünk részt június 29-én: Gavrucza Tibor székelyhídi református lelkipásztor aquarelljeiből nyílott kiállítás a nagyváradi Tibor Ernő galériában. A művész felkérésére három dallal vettünk részt a megnyitón: Koncz Zsuzsa Eltűnt egy dal, József Attila Kertész leszek című versének megzenésített változatával, valamint Az arcodat láttam című saját dalunkkal.

Mindhárom dalt - a Tálentum hagyományaihoz híven - akusztikusan s egy kicsit átdolgozva adtuk elő.

Hogy a jelenlevőknek és a házigazdáknak mennyire tetszett a műsorunk, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy felajánlották a galériát, mint próbaterem-lehetőséget. Elfogadtuk az ajánlatot s ezúton is szeretnénk nekik köszönetet mondani!
Reméljük, kedvességüket muzsikánkkal is viszonozni tudjuk majd egy-egy megnyitó alkalmával.
Július 15-én ismét áldjuk az Urat!

Gavrucza Tibor lelkipásztor felkérésének eleget téve részt veszünk majd a Székelyhídon tartandó Volt egyszer egy Érmellék címû táborban, ahol egy kisebb koncertet tartunk a táborozó ifjaknak a református templomban.

Július 17. Templomszentelő istentiszelet Magyarkécen
Frissen kidolgozott új dalokkal lepjük meg a Magyarkéci református gyülekezetet. Mike Pál Attila református lelkipásztor felkérésére egy régebbi ír dalt is előveszünk a Tálentum tarsolyból Down the mountain címmel. A vasárnap délelőtti ünnepi istentiszteleten egy húsz perces kis csokorral igyekszünk majd még szebbé tenni a különleges alkalmat.

Készülőben a nagy Tálentum koncert!

Remélhetőleg valamikor 2005 telén szeretnénk előrukkolni egy komolyabb koncertprogrammal. A részletekről majd időben tájékoztatjuk honlapunk látogatóit. Addig is Isten áldását kérve készülünk az eseményre.